Schooltijden en absentie melden

Schooltijden

Dagelijks van 8:30 – 14:00 uur. Kinderen van 4 jaar zijn op woensdag vrij.

Absentie

Het melden van absentie kan via de Parro app en moet tussen 7:45 en 8:10 uur gedaan worden.