Onze visie

Intercultureel onderwijs

Amsterdam-Oost is een cultureel divers stadsdeel. Die diversiteit willen we graag terugzien op onze school. Daarom biedt Thula een intercultureel onderwijs. We nemen deel aan initiatieven in de buurt en staan nadrukkelijk open voor alle kinderen uit Amsterdam-Oost, ongeacht culturele, religieuze en/of sociale achtergrond.

Ook in het onderwijs laten we die diversiteit terugkomen: in onze inrichting, jaarfeesten, sprookjes en verhalen.

Door onze ontwikkelingsgerichte houding, de krachtige samenwerking met kinderen en ouders, en onze duidelijke grenzen, bieden wij kinderen de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Wij geven klassikaal onderwijs waarin we de kinderen aanspreken op hun eigen niveau. Dat doen we in een lichte, heldere, schone en gestructureerde leeromgeving.

Onderwijs

Op onze school leren kinderen met hun hart, hun handen en hun hoofd. Door de talenten van ieder kind aan te spreken willen we zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling, op sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief gebied. Het lesaanbod, de lesmethoden en toetsingsvormen die we daarbij inzetten stemmen we af op de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Taal en rekenen

Kinderen ontwikkelen zich op onze school in de volle breedte. Taal en rekenen vinden we belangrijk, net zoals op iedere basisschool. Hier werken we iedere dag aan en oefenen we mee op allerlei manieren.

Periodeonderwijs

Kennisvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en nog veel meer, komen aan bod in het periode-onderwijs: in periodes van ca 3 weken krijgen de leerlingen iedere ochtend les in een vak of onderwerp. De leerkracht vertelt, schrijft en tekent op het schoolbord en samen met de klas onderzoekt het onderwerp steeds verder. Leerlingen schrijven de lesstof in hun schrift en tekenen er zelf illustraties bij. Zo heb je aan het einde van de periode een eigen lesboek geschreven!

Bewegende klas

Op Vrijeschool Thula werken we vanuit het principe van de ‘bewegende klas’De kinderen in de kleuterklassen en in klas 1 en 2 zitten niet op een stoel aan een tafel, maar ze gebruiken kussens en banken als meubilair in de klas. Deze manier van werken nodigt uit tot dynamisch gebruik van de ruimte en tot bewegen. 

De houten banken en stevige kussens bieden ruimte aan het bewegend leren. De banken doen in combinatie met andere attributen dienst als parcours aan het begin van de lesdag. Daarna bouwen de kinderen de klas zelfstandig om tot een kring voor gesprek, voor zang, ritme-oefeningen en instructie. Voor instructie maken we een rij- of groepsopstelling: de banken doen dienst als tafels en de kinderen zitten op de kussens. Wanneer het tijd is om op te ruimen, is de klas zo weer teruggebouwd naar de kring voor de lesafsluiting.

De Bewegende Klas is oorspronkelijk in Zweden ontwikkeld door leraar en pedagoog Pår Ahlbom.

Wereldverhalen en jaarfeesten

Op vrijescholen worden mythes en verhalen verteld, die aansluiten bij de levensfase van het kind. Per klas is er een thema, waar dagelijks of wekelijks over wordt verteld in de klas. Op Vrijeschool Thula kijken we nadrukkelijk niet alleen naar verhalen uit Westerse tradities, maar juist ook naar verhalen uit andere werelddelen. Dit sluit goed aan bij onze visie: wortels in de wijk, blik op de wereld!

Ook voor de jaarfeesten geldt dit uitgangspunt. Op alle vrijescholen vieren we seizoensfeesten. Op onze school integreren we feesten en gedenkingen uit verschillende culturen, zodat elk kind zich bij ons op school welkom voelt en we de kinderen grootbrengen als wereldburger.

Buitendag

Elke week gaan de oudste kleuters (vanaf 5 jaar) een hele dag naar buiten, naar het Flevopark om te leren in, met en van de natuur. Ook andere klassen zoeken regelmatig de natuur op in de vorm van een buitendag of als onderdeel van een periode. 

Kunst en ambachten

Op onze school is dagelijks ruimte voor kunstzinnige activiteiten, zoals tekenen, schilderen, zingen of boetseren. De meeste klassen voeren eens per jaar een toneelstuk op, dat aansluit bij de vertelstof van dat jaar, of bij het seizoen. In de loop van je basisschoolperiode ga je aan de slag met diverse ambachten en technieken, zoals brood bakken, tuinieren, houtbewerken en nog veel meer. Zo leer je dat je zelf heel veel kunt maken met je eigen handen!

Toetsing en leerlingrapportage

Vrijeschool Thula maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem en de kinderen maken (Cito) toetsen. Omdat de kinderen nog veel meer vaardigheden aangeleerd krijgen dan de standaard-vaardigheden binnen het basisonderwijs, geven we vanaf klas 1 aan het einde van het schooljaar een getuigschriften af en bespreken we de gehele ontwikkeling van het kind met de ouders.

Een culturele gemeenschap

Wij leggen graag op een inspirerende manier de verbinding met Amsterdam-Oost. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school. Zij denken mee en nemen deel aan gemeenschappelijke activiteiten. Samen vormen we een culturele gemeenschap waarin elk kind de ruimte heeft om zich op eigen wijze te ontwikkelen.

In verbinding met de buurt vormen we een gemeenschap van ouders en leerkrachten met de kinderen als middelpunt. Zo zorgen we voor geborgenheid en een stimulerende omgeving op een school met haar wortels in de wijk en haar blik op de wereld .