Ouders

Ouderhulp op Thula

Vanuit de historie van de school heeft ouderinitiatief een grote kracht; ouders staan letterlijk aan de voet van de ontstaansgeschiedenis van de school. Niet alleen met daadkracht, maar ook met visie op de ‘kleur’ van het (interculturele) vrijeschoolonderwijs. Ook nu nog, in de fase van door-ontwikkelen van de school, kunnen wij veel hulp gebruiken. Deze hulp is deels ‘georganiseerd’ of vastgelegd en deels ‘spontaan’, als bij ons een actuele vraag leeft of als een ouder een goed idee heeft.

Wij vragen in het aanmeldformulier naar uw beroep en talenten en doen soms ook rechtstreeks een appel op ouders. Dit is nooit een ‘dwingende vraag’; wij gaan uit van het principe ‘vragen staat vrij en nee-zeggen (echt!) ook’. Mooie dingen ontstaan alleen in vrijheid.

Hieronder schetsen we een overzicht van de ouderhulp zoals die tot nu toe is georganiseerd:

 • Medezeggenschapsraad
 • De interculturele werkgroep
 • Groene Vingers
 • De handwerkgroep
 • Klassenouders en ouderraad
 • Het klusteam
 • Thula, daar zit muziek in!
 • Lentemarkt

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van Thula bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. Haar voornaamste rol is het behartigen van de belangen van ouders en personeel in schoolbeslissingen. De MR heeft instemmingsrecht bij belangrijke zaken zoals beleidswijzigingen, begroting en schoolgids. Ook adviseert zij de schoolleiding. Op deze manier draagt de MR bij aan een kwalitatieve onderwijsomgeving voor alle leerlingen.

De MR van Thula bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

 • Roswitha Bruin
 • Chantal Meester

Oudergeleding:

 • Roos Eelman
 • Victor Mensingh
 • Jonas Hoving

De MR is te bereiken via mr@vrijeschoolthula.nl of spreek ons aan op het schoolplein.

De interculturele werkgroep

De Interculturele werkgroep is ontstaan vanuit de ouders ‘van het eerste uur’. Zij wensten voor hun kinderen een geborgen en veilige plek waar zich vrij kunnen voelen om te zijn wie ze zijn en ruimte te bieden om uit te groeien tot krachtige mensen met eigenheid in een wereld van diversiteit.

De Interculturele werkgroep bestaat uit meerdere geledingen, die zich richten op specifieke aspecten van Intercultureel onderwijs. O.a.:

 • het verzamelen van vertelstof en het destilleren van belangrijke thema’s uit die verhalen om ons onderwijs mee te verrijken.
 • een school ‘van de buurt’ te worden, door contact en projecten met omwonende en organisaties uit de buurt
 • samen met het team nadenken over de jaarfeesten; welke jaarfeesten willen we vieren en hoe kunnen die feesten een plek krijgen in ons onderwijs en jaarritme. We kijken naar gemeenschappelijke thema’s bij feesten uit verschillende culturen (bijv. oogstfeesten of lichtjesfeesten) en vullen de (antroposofische) jaarfeesten aan met bijv. het Hindoestaanse lichtjesfeest Divali of de verjaardag van Boeddha en we besteden aandacht aan Ramadan en het Suikerfeest.
 • het beschrijven van ontwikkelingen en ideeen op het gebied van Intercultureel Vrijeschoolonderwijs, om die te delen met andere vrijescholen en -organisaties.

Groene Vingers

Kinderen beleven de seizoenen nog intenser als zij zien wat er in de verschillende jaargetijden in de aarde groeit (en bloeit) en daaraan zelf een bijdrage leveren.

Elke week gaan ouders met de enkele kinderen van Thula naar buiten om in de tuin te werken. Eén van de moeders, bij de start van de zomer: “Het is een feest om samen met de kinderen wekelijks naar buiten te gaan en onze handen uit de mouwen te steken. Of er nou gewied moet worden geplant, gewaterd of gegraven… iedereen doet mee en bewondert tussendoor de kruipende en glibberende beestjes die de aarde bewonen. Na de herfst en de winter maakt de aarde nu zo mooi zichtbaar waar ze aan gewerkt heeft de afgelopen stille maanden. Wat een weelde aan groen, kleur en geur.”

 ”Het is een feest om samen met de kinderen naar buiten te gaan en de handen uit de mouwen te steken! ”

moeder van de Groene Vinger-groep

De handwerkgroep

De handwerkgroep heeft sinds de start van de school al behoorlijk ‘productie gedraaid’! Niet alleen de hal, maar ook de klassen voorzagen zij bij ieder seizoen en feest van een passende ‘seizoenstafel’. Deelnemen aan de handwerkgroep kan op meerdere niveaus: er zijn standaard-pakketjes waarmee poppetjes en andere seizoenstafel-items stap-voor-stap kunnen worden gemaakt; andere ouders kunnen daar volledig hun eigen creativiteit in kwijt. De handwerkgroep ‘levert’ naar eigen idee de invulling van de seizoenstafels aan, maar stemt daarover veelvuldig af met het team. Daarnaast maken zij ook op verzoek van het team bijv. pittenzakjes, groenten en fruit voor in de winkeltjes in de klassen, zakken voor de euritmietjes, verjaardagskronen, mantels en andere verkleedkleren.

Klassenouders

In de praktische afstemming tussen ouders en school op het niveau van de klas, spelen de klassenouders een cruciale rol. Zij geven ouders via de what’sappgroepen last-minute-informatie door (zoals in het geval van een zieke leerkracht), maar vooral zijn zij doorgeefluik voor vaak jaarritme- gerelateerde klussen. Via de weg van de ouder-Signalgroep melden zich vervolgens ouders om pannenkoeken te bakken, eieren te halen, kussenhoezen te wassen etc.

Het klusteam

In de eerste jaren is de school sterk gegroeid. Deze groei vroeg veel van de inrichting; we wilden de kinderen de Vrijeschool-eigen, omhullende omgeving met natuurlijk materiaal bieden, ook qua inrichting. De lokalen werden geschilderd, de werkbanken in de klassen werden vermaakt, deurtjes van de keukenkastjes vernieuwd, het schoolbord en schilderkastjes werden opgehangen in de klassen, kapstokken zijn gemaakt. Regelmatig zijn er daarnaast wensen t.b.v. de inrichting of sfeer waarbij hulp gewenst is: voor de eerste klas werd een letterbord gemaakt en weeframen voor alle klassen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar handige vaders of moeders die klussen op zich willen nemen.

Thula, daar zit muziek in

Muziek heeft dagelijks vanzelfsprekend een plek in ons onderwijs. Muziek spreekt het zieleleven aan en getuigt van een hoge mate aan ordening, die harmoniserend kan inwerken op de ziel. Ook bij feesten speelt muziek een belangrijke rol.

Er is een muziek(app)groep van ouders die een instrument bespelen en die dat –op verzoek- soms ook op school willen doen.

Ouderkoor

Alle ouders zijn welkom om mee te zingen met het koor, bestaande uit ca tien vaders en moeders. Het repertoire is intercultureel en meerstemmig. ‘Thula-baba’ is één van de vaste liederen die zij ten gehore brengen, bijvoorbeeld bij het (mid-)zomerfeest (de jaarafsluiting met een picknick) en tijdens het kerstdiner voor de kinderen. Het streven is vier laagdrempelige optredens per schooljaar te verzorgen.

Lentemarkt

De eerste vrijeschool ontstond in de lente en dat geldt ook voor onze school, die in april 2018 zijn deuren opende. Daarom hebben wij gekozen onze jaarmarkt in de lent te laten plaatsvinden. Dat valt dan eens in de zoveel jaar samen met het lustrum van de school. De jaarmarkt kent traditioneel het karakter van workshops (bijv. van ambachten), verkoop van door kinderen gemaakte spullen en kraampjes van externe aanbieders met bijv. stenen en speelgoed. Voor de organisatie van het feest zijn ouders nodig met organisatietalent, een netwerk (in Oost), creatieve ideeën, een perspectief op Interculturele feesten…

Meedoen?

Ouders van de school die mee willen helpen met (1 van) bovenstaande activiteiten zijn welkom om zich aan te melden door een mail te sturen naar thula.ouders@gmail.com. De voorzitter van de werkgroep(en) van je keuze zal vervolgens contact met je opnemen.

Samen zijn we de school!