Ouderinitiatief

Medio 2015 kwam een groep ouders bij elkaar en constateerde dat er in ons mooie stadsdeel een grote behoefte aan een vrijeschool is. De respons op de interessepeiling was overweldigend, maar toch was het nog lang heel spannend of de school zou kunnen starten.

Wat een enerverend proces voor de ouderinitiatiefgroep: zo vaak hoop, dingen uitproberen, mogelijkheden onderzoeken, en zo vaak teleurgesteld worden..

Unieke samenwerking van twee schoolbesturen

Uit alle mogelijke scenario’s bleef er uiteindelijk één over die het mogelijk maakte een vrijeschool op korte termijn te realiseren in ons stadsdeel: het vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School (GGS) en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn een unieke samenwerking aangegaan. Op 3 april 2018 startte Vrijeschool Amsterdam Oost als een aparte vrijeschool-stroom van OBS de Dapper.​​ Er was voldoende ruimte voor beide onderwijsstromen om in eigenheid te (blijven) groeien en ontwikkelen, met de intentie om ook samen op te trekken. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant voor een periode van vier jaar.

Per augustus 2022 loopt het convenant af en zal Thula naar verwachting onderdeel worden van stichting Geert Groote Scholen.

De naam Thula is gekozen door ouders en teamleden samen. 

Thula

Thula is de naam die in september 2018 gekozen is voor de school. Thula is een imaginaire boom, die symbool staat voor natuur, groei, ontwikkeling, stevige wortels en weelderige bloei. Het is een woord met inspirerende betekenissen over de hele wereld: in het Zuid-Afrikaans betekent het vrede en in Xhosa rust.

Met dank aan alle ouders van het ouderinitiatief:

Anna Caspersen
Anouk Piket
Fedde IJpma
Femke Reudler Talsma
Jasper Wouda
Myra Giessen – van der Wiell
Roeland Dikker Hupkes
Valentina Nelissen
Yasser Ballemans