BSO

Voor de BSO werkt Vrijeschool Thula samen met kinderopvangorganisatie Kinderrijk.

BSO Thula biedt hedendaagse, antroposofische opvang. De opvang vindt plaats in een ‘huiskamerachtige’ sfeer, in de voor de kinderen bekende schoolomgeving, naast hun eigen klas. De Geheime Tuin, de groep voor oudere kinderen, bevindt zich aan de Mauritskade, aan het Oosterpark. Thula heeft zijn ‘wortels in de wijk’; onze leefomgeving is er één waarin diversiteit vanzelfsprekend een plek heeft.

De nauwe verbinding met de natuur en het jaarritme met seizoenen en jaarfeesten staan centraal. Door korte lijnen tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers is sprake van een doorgaande lijn in opbouw van de dag (‘het ademen’) en ten aanzien van de dagelijkse ontwikkeling van kinderen.

Lees meer op de website van Kinderrijk

De vraag naar BSO voor kleuters overschrijdt op dit moment de capaciteit. Informeert u bij KinderRijk naar mogelijkheden voor plaatsing. Zo nodig kunt u bij ons terecht voor namen van andere aanbieders.

De Kleine Wereld biedt sinds oktober 2021 ook opvang aan kinderen van onze kleuterklassen.