Menu

Schooltijden en absentie melden

Schooltijden

Dagelijks van 8.30-14.00 uur. Kinderen van 4 jaar zijn op woensdag vrij.

Absentie

Het melden van absentie kan tussen 8.00 en 8.15 uur, telefoonnummer: 020 820 86 45