Menu

Schooltijden en absentie melden

Schooltijden

Dagelijks van 8.30-14.00 uur. Kinderen van 4 jaar zijn op woensdag vrij.

Absentie melden

Dagelijks bij Tonnie of Warda tussen 7.15 en 8.15 uur, 020 693 9100 (OBS de Dapper)